Wednesday, 26 October 2011

Penambahan Pecahan Versi Pengajaran Makro

Pengajaran Makro merangkumi segala proses pengajaran,sekurang-kurangnya satu unit kemahiran,dalam sesuatu waktu pelajaran.Di dalam proses makro meliputi tiga peringkat;permulaan pengajaran,perkembangan dan penutup.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...